המושג מזונות מתייחס על פירוב לסכום התשלום שיעביר אחד ההורים להורה האחר במידה ובני הזוג נפרדו ואחד ההורים מחזיק במשמורת בלעדית על הילד. חשוב לציין כי החובה של ההורה לדאוג למזונות הילד תחול עליו כל עוד לבני הזוג ילדים משותפים גם אם הורי הילד מעולם לא נישאו כדין. מעבר לכך, מקובל להשתמש במושג מזונות גם במקרים שבהם הבעל יחויב להעביר לאשתו מזונות אישה שנועדו למעשה לאפשר את קיומה הכלכלי של האישה ברמת החיים שאליה היא הורגלה עוד לפני הפרידה – וזאת עד לרגע שבו יחולק רכושם של בני הזוג שווה בשווה.

לאורך השנים התקבעה בפסיקה התפיסה לפיה סכום המזונות הבסיסי יעמוד על 1,250 שקלים וזאת ללא קשר לחובתו של משלם המזונות להוסיף סכום כסף שנוסף שיאפשר להבטיח את העובדה שלילד תהיה קורת גג ומקום ללון בו. למען הסר ספק, אבטלה זמנית אינה יכולה להוות עילה לקבלת פטור מתשלום דמי מזונות.

בשנת 2017 ניתן פסק דין חדש על ידי בית המשפט העליון אשר עשה מהפכה בתחום דיני המזונות, ובתי המשפט לענייני משפחה עוד לומדים את אותו פסק דין ומנסים ליישמו ולהתמודד איתו. תפיסות העבר לגבי זהות החייב במזונות וגובה דמי המזונות השתנו במקרים מסויימים וכל מקרה נבחן לגופו.

אנו בחברת עורכי הדין שחף ושות' מייצגים לקוחות רבים המסתייעים בנו במהלך ההליך שיקבע בסופו של דבר את דמי המזונות שיהיה עליהם לשלם. היתרון בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון ייחודי בתחום דיני המשפחה טמונה בכך שרק מי שמכיר את לשון החוק על בוריה ואת התפתחותה של הפסיקה הכל כך חשובה יידע על אילו דגשים יש לתת את הדעת במטרה לוודא שסכום המזונות אשר נקבע לחובתו של מרשינו ישקף הלכה למעשה את צרכי הילדים בפועל.

לקבלת תוכן איכותי בעל ערך אמיתי
דילוג לתוכן