עם השנים למדתי את הדבר הבא:

אנשים הנוהגים בכוחניות (מילולית, פיזית, נפשית, כלכלית) אינם אנשים שיש להתנהג כלפיהם כאילו היו  נורמטיבים בעת שמנהלים מולם הליכי גירושין.

אדם נורמטיבי, כאשר מוצעת לו יד פתוחה להגיע לפשרה, הוא מעריך את עצם הרצון להידברות, הוא מוכן לשמוע את ההצעה ומוכן להידבר עליה.

אדם כוחני, כאשר מוצעת לו יד פתוחה לפשרה, רואה בכך סימן ברור לחולשתו של המציע, אינו פתוח להידברות ומנסה לנצל את "מומנט" החולשה של המציע במטרה "לדרוך" עליו עוד יותר.

עם אנשים כוחניים אין מקום לנהל מו"מ בתחילת הדרך !!!! אנשים כוחניים, על מנת להעריך אותך ולהקשיב לך, חייבים להרגיש "כוח", חייבים לחוש את "עצמתה של החבטה", ורק לאחר מכן, אוזניהם מתחילות לשמוע את הצד השני ומתחיל לאט לאט להתפתח תהליך של הקשבה.

זה נכון להליכי גירושין….(שם עורך דין טוב יחבוט עבורכם)

זה נכון לנשים….

זה נכון לגברים…..

זה נכון בכלל לחיים.

דילוג לתוכן