בית המשפט לענייני משפחה דן לאחרונה במקרה משפחתי קשה, שבמסגרתו ביקשו אם ושני בניה להפסיק את המינוי שלהם לאפוטרופוסים של אחותם בת ה-40, המתמודדת עם מחלת נפש. בדיון גילה השופט יחסים בעייתיים בין בני המשפחה על רקע מצבה הקשה של הבת, וחרף התנגדותה – הורה למנות לה אפוטרופוס חדש.

בית המשפט לענייני משפחה הורה למנות אפוטרופוס חדש- בניגוד לרצונה של החסויה.

מדובר במקרה בו בית המשפט התרשם כי קיימת מערכת יחסים מורכבת בין בני משפחה, אשר שימשו כאפוטרופוס על החסויה. אם ושני ילדיה (אחים של החסויה) שימשו כאפוטרופוס על הבת , בת כ-40 הסובלת מסכיזופרניה קשה ממנה היא סובלת ב-20 השנים האחרונות.

האם ושני האחים, האפוטרופסים, פנו לבית המשפט בבקשה להפסיק את המינוי שלהם לאפוטרופסים וזאת עקב בעיות שהתעוררו על רקע הטיפול באבי המשפחה, בן 84 הנמצא במצב סיעודי. האם והאחים טענו שאחותם מפריעה להם לטפל בו ולא מאפשרת להם להביא מטפל. האחות, לעומת זאת, טענה שהיא היחידה שמסוגלת לשמור עליו ולהגן עליו מפניהם.

בני המשפחה צירפו תיעוד פסיכיאטרי שלפיו האחות מתמודדת עם סכיזופרניה פרנואידית שהתפרצה בשנות ה-20 שלה. על פי התיעוד היא סובלת מאז ממצב פסיכוטי, מזניחה את עצמה, סובלת ממחשבות שווא, שומעת קולות, וסובלת מתחושת רדיפה והפרעה חמורה בלוגיקה.

מנגד, טענה החסויה, באמצעות ב"כ כי היא מסתדרת בכוחות עצמה וכי אין צורך בכלל במינוי של אפוטרופוס.
בסיכומו של דבר קבע השופט שני: "נדרש מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש גם יחד"

עו"ד גיל שחף מוסיף: "לאחרונה חלו שינויים משמעותיים בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות. בעבר, עם מינוי של אפוטרופוס על אדם, הופקעה מאותו האדם יכולת קבלת החלטות בענייניו הרכושיים ו/או הגופניים. מדובר באמצעי שיש בו פגיעה קריטית באוטונומיה וברצון החופשי של אותו האדם. כיום, בעקבות התיקון לחוק, ועל כך עו"ד גיל שחף מברך, המחוקק השכיל להבין שיש לשנות את המנגנון והתפיסה כולה. כיום, אדם בגיר, מעל גיל 18, יוכל למנות באמצעות "יפוי כוח מתמשך" שיחתם בפני עו"ד מוסמך, אדם ממונה, שיטפל בענייניו של האדם הממנה, בעת הצורך, כאשר בנסיבות מסוימות האדם הממנה לא יהיה מסוגל לטפל בעצמו ולדאוג לעצמו. בניגוד למינוי אפוטרופוס על אדם (בידי בית המשפט) בעניינים כלליים, באמצעות יפוי כוח מתמשך האדם הממנה יוכל לבחור באילו עניינים יוכל האדם שהוא מינה לטפל בו, אילו סוגים, באילו מקרים ויודגש כי רק באין אפשרות אחרת ובנסיבות שבהן אותו האדם שחתם על יפוי הכוח לא מסוגל כלל לטפל בענייניו שלו, אז יכנס לתוקפו יפוי הכוח המתמשך. גם כאן, המחוקק נתן משקל רב לרצונו של האדם ולאוטונומיה על גופו, רכושו ושאר ענייניו. במשרד "שחף ושות'" פועלים בימים אלו להכשיר צוות של עורכי דין מהמשרד שיעברו השתלמות מקיפה ויוסמכו להחתים על "יפוי כוח מתמשך". התיקון לחוק הוא בהחלט בשורה מעודדת, לאחר שבמשך שנים במציאות היתה דרישה של אנשים שרצו לעתיד לבוא להגדיר מי יטפל בהם כשלא יהיו מסוגלים לדאוג לעצמם, ולא היתה אפשרות חוקית לעשות כן."

דילוג לתוכן